15.1.2016 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2012 
 
31.1.2016 - Daňové riaditeľstvo SR zverejní Zoznam prijímateľov 2% v roku 2011 spolu so sumami, ktoré v roku 2011 získali

15.2.2016 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre  fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.

31.3.2013 - posledný termín na podanie daňového priznania pre  právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj %% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2012 môže poukázať iba 1,5% z dane.

30.4.2016 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

31.5.2016 - posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% prijatých v roku 2010 v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2011 získali z 2% viac ako 3319,39 €

31.5.2016 - posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2011 získali z 2% viac ako 33 193,92 €.

 
Our website is protected by DMC Firewall!